Business Services

Naast het vervoer van bemanningsleden, regelen wij ook visa’s en Nederlandse scheepvaartdocumenten, zoals monsterboekjes, vaarbevoegdheidsbewijzen en erkenningen van het nationale bevoegdheid. dit voor zeevarenden die aan boord moeten van een koopvaardijschip of offshore-project in een visa-plichtig land, maar ook technisch personeel of scheepseigenaren die het land moeten bezoeken.

Visa

Door jarenlange ervaring, hebben wij ons gespecialiseerd in de meest voorkomende scheepsgerelateerde visa aanvragen, voor landen zoals USA, Rusland of China, maar uiteraard willen wij assisteren in alle nodige visa aanvragen. Wij vergelijken onszelf niet met een visumdienst, maar verzorgen uw aanvraag individueel.

Meer informatie over de meest voorkomende visa aanvragen:

Dutch state Documents
Monsterboekjes

Crewsupport  vraagt voor haar klanten dagelijks monsterboekjes aan en heeft een inlogaccount bij KIWA register, zodat de boekjes digitaal aangevraagd kunnen vragen. Tevens kunt u vragen om een spoedprocedure. Wanneer u de benodigde documenten aanlevert voor het einde van de werkdag, dan is het monsterboekje de volgende werkdag al gereed!

Vaarbevoegdheidsbewijzen

Ook voor Nederlandse zeevarenden een nieuw vaarbevoegdheidsbewijs aanvragen of een verlenging van het oude bewijs? Crewsupport controleert alle stukken en zorgt dat het vaarbevoegsheidsbewijs na aanvraag op redelijke termijn afgegeven wordt.

Erkenningen

Crewsupport  is gespecialiseerd in het aanvragen van Erkenningen. Dit zijn Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen voor buitenlandse officieren. Wanneer het Nederlandse wetgevingsexamen met positief resultaat is afgelegd, wordt de erkenning direct digitaal aangevraagd. De aanvrager hoeft niet fysiek aanwezig te zijn. Na verificatie door de KIWA van het diploma in eigen land, wordt de erkenning zo snel mogelijk afgegeven. helaas is ene spoedprocedure hierin niet meer mogelijk. Wel wordt een CRA (Confirmation Received Application) standaard afgegeven na elke aanvraag, waarmee de zeevarende mag varen in afwachting tot de afgifte van zijn erkenning.
Voor het Safe Manning Plan behoeven de ratings niet in het bezit te zijn van Nederlandse documenten, zij mogen aanmonsteren met hun eigen lands STCW papieren. Mocht u om welke reden dan ook besluiten uw rating te verzien van een Nederlands Monsterboek en/of een Nederlandse erkenning, dan voorziet de Zeevaartwet hierin. Wij kunnen deze aanvragen uiteraard indienen.

 Verzenden van uw documenten

Wanneer uw documenten zijn afgegeven door de KIWA,  zal Crewsupport deze zo snel mogelijk versturen naar de aanvrager of het schip met DHL. Ook heeft Crewsupport een account bij Aviapartner op Schiphol airport, waar wij uw documenten kunnen klaarleggen!

Dutch Law Maritime test

Voor uw buitenlandse kapiteins kan Crewsupport een Dutch Law Maritime test verzorgen. Alle kapiteins die onder Nederlandse vlag gaan varen, zullen dit examen af moeten leggen om hun nationale endorsement te laten erkennen door het Kiwa Register en om te zetten in een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs. Het examen vind plaats op het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Voorafgaand aan het examen, kunnen wij uw kapitein op kantoor een duidelijke instructie geven over hoe het examen het beste gemaakt kan worden. Vervoer naar het examen, en het wachten op de uitslag behoort allemaal tot de mogelijkheden.  Wanneer de kapitein is geslaagd, kan Crewsupport met een kopie van zijn certificaat direct het Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijs aanvragen via KIWA Register.