Garantiebrieven

Voor bemanningsleden die aankomen in Nederland en vervoert worden door Crewsupport, kan een garantiebrief aangeleverd worden. In deze brief staan de persoonlijke en vluchtgegevens van de zeevarende, alsmede dat Crewsupport garant staat voor het vervoer en aanmonstering op het genoemde schip.