Privacy

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Wij gaan op zorgvuldige wijze met uw gegevens om. Om dit te verduidelijken hebben we ons privacybeleid aangepast. Hierin kunt u vinden hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verzameling van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, Zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen. Welke gegevens nodig zijn, is afhankelijk van welke dienst u gebruik wilt maken. In bijna alle gevallen, zal dit minimaal gaan om uw paspoortgegevens en rang. Bij het aanvragen van scheepvaartdocumenten, wordt tevens gevraagd naar opleidingen, medische keuringen en werkgever. Bij het aanvragen van visa’s kan door het desbetreffende land, ook nog overige gegevens gevraagd worden, zoals gezinsinformatie, arbeidsverleden, reistraject, financiële garantstelling en/of aanvullende gevoelige informatie als ras, religie.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens alleen met de partijen, die nodig zijn om onze diensten aan te kunnen bieden. Crewsupport  kan persoonlijke informatie met derde partijen voor de volgende doeleinden delen:

  • Om u aan te melden in het MSW systeem (Maritime Single Window), welke is ontwikkeld voor de uitwisseling van maritieme meldingen, zoals voorgeschreven in de Europese Richtlijn 2010/65. Via het MSW worden elektronisch alle meldingen doorgeven voor de Douane en de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie.
  • Om betrokken partijen te informeren over bovenstaande maritime meldingen, zoals agenten, kapiteins en rederijen.
  • Om scheepvaartdocumenten aan te vragen bij het KIWA Register.
  • Om uw visum aan te vragen.

Crewsupport  zal uw E-mailadres, indien door ons ontvangen, enkel gebruiken om met u te communiceren over de lopende aanvraag van uw scheepvaartdocument(en), visa of bemanningswissel.

Door gebruik te maken van onze diensten, verleent u de volgende rechten aan Crewsupport:

  • Het recht om uw persoonlijke informatie te verzamelen
  • Het recht om uw persoonlijke informatie te gebruiken
  • Het recht om indien nodig uw persoonlijke informatie te delen met externe partijen en/of overheidsinstanties, zoals overheidsinstellingen, visabehandelcentra, consulaten of ambassades of logistieke bedrijven,  die relevant zijn voor uw aanvraag van diensten.

U behoudt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Het recht om uw persoonlijke informatie te laten wissen:

U heeft te allen tijde het recht om te verzoeken om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft te wissen in de periode van 90 dagen dat wij uw gegevens bewaren.

Internationale Overdracht van uw persoonlijke informatie:

Uw persoonlijke informatie kan overgedragen worden naar ambassades en overheidinstellingen buiten de EU, wanneer u een visa aanvraagt voor een land, welke buiten de EU valt.

Dergelijke landen beschikken wellicht niet over databeschermingswetgeving zoals voorhanden is in EU-landen. Indien uw daar geen toestemming voor wil geven, zijn wij niet in staat om uw visa aanvraag te voltooien.

Uw informatie beschermen

Het is van belang om de persoonlijke informatie die we van u ontvangen te beschermen. Hoewel er altijd risico’s verbonden zijn aan het versturen van informatie over het internet, zullen wij er alles aan doen om uw gegevens veilig op te slaan. Dit doen wij met wachtwoorden en onze gegevens zijn altijd veilig met back-up online van KPN.

Uw informatie verwijderen

Wij verwijderen uw persoonsgegevens binnen 90 dagen nadat onze diensten afgesloten zijn. In deze periode van bewaren, gebruiken wij uw informatie zo nodig om aan controlevereisten van overheidsinstellingen te voldoen, eventuele geschillen op te lossen, of te gebruiken voor aftersales. Aan het einde van een dergelijke termijn zullen we uw gegevens vernietigen, zonder u hiervan in kennis te stellen.

Als u vragen mocht hebben over dit privacybeleid neem dan contact op met Crewsupport tel 01806-28920 of 06-47418144. Een E-mail sturen kan naar info@crewsupport.nl.