Dutch Law Maritime test

Crewsupport Maritime Services BV kan voor uw buitenlandse (EU en Non EU) kapiteins een Dutch Law Maritime test verzorgen,

Alle buitenlandse kapiteins die onder Nederlandse vlag gaan varen, zullen dit examen af moeten leggen om vervolgens hun nationale certificaat  te laten erkennen door het Kiwa register.

Het door Crewsupport Business Services Bv geregelde examen vind plaats op het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Voorafgaand aan het examen, zal Crewsupport Business Services BV, uw zeevarende op kantoor een duidelijke instructie geven over hoe het examen het beste gemaakt kan worden en zal de zeevarende een proefexamen afleggen, zoals deze ook wordt afgenomen op het Scheepvaart en Transport College.

Uiteraard brengen wij uw zeevarende naar het examen, begeleiden hem en wachten op zijn uitslag. Wanneer uw zeevarende is geslaagd, kan Crewsupport Maritime Services BV een kopie van zijn certificaat innemen en direct de erkenning aanvragen via KIWA Register.

Ga direct naar: