Blue Carpet visa

vanaf 1 november 2010, is het door de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk zonder aanwijsbare reden een Schengenvisa op aankomst te regelen voor uw zeevarenden. Zij zullen in hun eigen land een Schengenvisa moeten regelen bij het Nederlandse Consulaat. De consulaten hebben hiervoor het zogenaamde “Blue Carpet visa” geïntroduceerd. Met dit visa kunnen zeevarenden aanmonsteren op een schip in het schengengebied.

Met een letter of invitation van Crewsupport kan de zeevarende dit Blue Carpet schengenvisa aanvragen voor een aanmonstering op een schip in Nederland.