Hotels

Vaak is het moeilijk om een hotel te vinden in bijvoorbeeld een grote stad als Rotterdam of Amsterdam. Daarom heeft Crewsupport Maritime Services BV een samenwerking met twee hotels in Rotterdam, waar de zeevarenden altijd terecht kunnen, voor een vaste lage prijs!